Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Naše služby

Zastupujeme klientov na základe dohody o sprostredkovaní predaja a ponúkame komplexné služby:

 • Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
 • Sprostredkovanie prevodu členských práv družstevných bytov
 • Vypracovanie kúpnych a nájomných zmlúv a ďalších zmluvných dokumentov
 • Vypracovanie návrhu na vklad nehnuteľností do katastra nehnuteľností
 • Zabezpečenie znaleckého posudku, geometrických plánov a ďalších potrebných dokumentov
 • Odborné preverenie skutočných vlastníckych a iných právnych pomerov pre konkrétnu nehnuteľnosť
 • Poradenské a konzultačné služby v oblasti nehnuteľností
 • Sprostredkovanie poskytnutia hypotekárneho úveru prostredníctvom našich zmluvných partnerov
 • Oceňovanie nehnuteľností

 

V rámci odmeny realitnej kancelárie pri predaji sú zahrnuté tieto služby:

 • Vypracovanie všetkých zmlúv súvisiacich s prevodom (rezervačná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva)
 • Vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva
 • Úhrada správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva vo výške 66 Eur
 • Úhrada poplatku za overenie podpisov predávajúcich na kúpnych zmluvách
 • Odhlásenie predávajúceho a prihlásenie kupujúceho u dodávateľov energií a služieb
 • Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti