Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Naše služby

Zastupujeme klientov na základe dohody o sprostredkovaní predaja a ponúkame komplexné služby:

 • sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností,
 • sprostredkovanie prevodu členských práv družstevných bytov,
 • vypracovanie kúpnych a nájomných zmlúv a ďalších zmluvných dokumentov,
 • vypracovanie návrhu na vklad nehnuteľností do katastra nehnuteľností,
 • zabezpečenie znaleckého posudku, geometrických plánov a ďalších potrebných dokumentov,
 • odborné preverenie skutočných vlastníckych a iných právnych pomerov pre konkrétnu nehnuteľnosť,
 • poradenské a konzultačné služby v oblasti nehnuteľností,
 • sprostredkovanie poskytnutia hypotekárneho úveru prostredníctvom našich zmluvných partnerov,
 • určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

 

V rámci odmeny realitnej kancelárie pri predaji sú zahrnuté tieto služby:

 • vypracovanie všetkých zmlúv súvisiacich s prevodom (rezervačná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva),
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva,
 • úhrada správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva vo výške 66 Eur,
 • úhrada poplatku za overenie podpisov predávajúcich na kúpnych zmluvách, 
 • odhlásenie predávajúceho a prihlásenie kupujúceho u dodávateľov energií a služieb,
 • protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti.